ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริต อบต.หนองโก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page