คณะผู้บริหาร


นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก


นางอุทัย งามยิ่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

 

นายกานต์ ขันมะณี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

 

นายวรชัย ศรีเดชา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเรืองชัย เปียจำปา

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายสำเร็จวิทย์ ชมภูพาน

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางวรดี้ วิเศษทักษิณ

ส.อบต.หมู่ที่2

นางสุกัญญา พลพิมพ์

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายปรีดี งามใหญ่

ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายกุหลาบ เพียภู

เส.อบต.หมู่ที่ 3

นายประวุฒิ เสนาราช

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายกานต์ ขันมะณี

ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายสุรีย์ กมลเลิศ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายบุญสวน อันอาน(เสียชีวิต)

ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายทองดี จันทะคาม

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายถาวร ไชยหาร

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายพิทักษ์ หาหอม

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายอรชุน วันสา

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายบุญศรี ธุรทำ

ส.อบต.หมู่ที่8

นายสนั่น อันอาน

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายพินิจ งามยิ่ง

ส.อบต.หมู่ที่9

นางอุทัย งามยิ่ง

ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายบุญชู ศรีภักดี

ส.อบต.หมู่ที่10

นายวรชัย ศรีเดชา

ส.อบต.หมู่ที่10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page