ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่   7   สายบ้านหนองคลอง – บ้านดอนบม  (จากนานายสายันต์  แสนราช – นานายเกษมศรี  ไมตรีแพน)   ตำบลหนองโก    อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page