เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..
วิสัยทัศน์

             พัฒนาคุณภาพชีวิต            น้อมนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
             ร่วมบูรณาการองค์ความรู้     มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


...............................................................................................................................................................

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองโก


     mail  ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วน.pdf
     mail  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1.pdf
     mail  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ตามพรบ.pdf
     mail  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก.pdf
     mail  การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต หนองโก.pdf

   mail แบบคำร้องขอทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf

  ประชาสัมพันธ์

Loading..

Loading..

Loading..
  กล่อง

Loading..
  กล่อง

Loading..

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2018. All Rights Reserved.