เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

                             
                      enlightened    แบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์ 

.................................................................................................................................................................................

     mail  ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วน.pdf
     mail  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1.pdf
     mail  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ตามพรบ.pdf
     mail  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก.pdf
     mail  การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต หนองโก.pdf

   mail แบบคำร้องขอทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf

  ประชาสัมพันธ์

Loading..
  ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Loading..

Loading..
  กล่อง

Loading..
  กล่อง

Loading..
  กล่อง

Loading..

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.