20200409093013
ธกส.มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยตำบลหนองโก

วันที่ 9 เมษายน  2563  ธกส.สาขาบรบือ ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยตำบลหนองโก  ซึ่งในปีนี้ตำบลหนองโกมีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยทีเกิดในวันที่ 20 มีนาคม  2563  ซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายกว่า  125 หลังคาเรือน  จาก 6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
หมู่ที่ 1  บ้านหนองโก  ได้รับความเสียหาย  33  หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2  บานหนองโก   ได้รับความเสียหาย  21  หลังคาเรือน
หมู่ที่่ 3  บ้านหนองโก  ได้รับความเสียหาย  10  หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4  บ้านโคกกลาง  ได้รับความเสียหาย  19  หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7  บ้านหนองคลอง  ได้รับความเสียหาย  33 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 9  บ้านหนองโก  ได้รับความเสียหาย  9  หลังคาเรือน

ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้ดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบวาตภัยแล้วบางส่วนและประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากอำเภอบรบือในส่วนที่เหลือแล้ว  

20200409093013

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page