องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก รับการตรวจประเมิน งานกู้ชีพ อบต.หนองโก 

วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามมาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรฐานด้านงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองโก  โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน และรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับรถกู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองโกและตำบลใกล้เคียง  

1194729353163947229790104439436025279018314n
11945578127706897965823354306366056652251054n
11944560811731225197282942077158938163131952n
11908394533060098159694061593735561230922n
11924461410378469999675266833151951602393344n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page