พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก รักษาราชแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก   ได้นำข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหนองโก  เข้าร่วมพิธีถายบังคมและวางพวงมาลา   โดยมีนายอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอบรบือ โดยมีนายอำเภอบรบือ เป็นประธาน และมีข้าราชการ  ผู้แทนหน่วยงาน ลูกจ้างท้องถิ่น

123135843699944087282841393093491509415495n
12312635324240923345654531796718353375724970n
12305091810262386344679366865332122680875051n
12298800611823086155031032992479416614621950n
1228107703622997448863338125154659888291218n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page