องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ร่วมงานลอยกระทง ณ เทศบาลตำบลบรบือ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวยุวธิดา แก้วโยธา รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ร่วมกับนางอุทัย งามยิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก, นายสำนวน  หาวอ กำนันตำบลหนองโก ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองโกทุกหมุู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลหนองโก ร่วมงานวันลอยกระทง ที่เทศบาลตำบลบรบือ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ  การประกวดร้องเพลง ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีไทย  มีประชาชนชาวอำเภอบรบือแต่ละตำบลร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

1234372293486498164224616212498208391687937n
12343602829407886262074991215053752913985826n
1234030189903623148090006337742294875211692n
12336567419891989146136786898257225729272600n
1233084736590236848009303058741136944469575n
1232875392789966744610723634407823137631404n
1232875392789966744610723634407823137631404n-1
1232701998206040254388465549024393003611857n
1232596721092693451184779310507764789185009n
1232193803832004795398637035880761542717004n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page