กองคลัง


นางอรปรียา สุพรรณฝ่าย

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางซงสอาง ทองใบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุริสรา ราชวัง

นักวิชาการคลัง

นางสาวธิติกร ประสิทธิ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวยุพา ศรีแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววีรยา วอขวา

พนักงานจ้างเหมาบริการ ธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page