สำนักงานปลัด


นางสาวรักขณา พันลา

หัวหน้าสำนักปลัด

0862485978

 

นางสาวธัญญารัตน์ วงอามาต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

0903376574

นาอมรรัตน์ สีเอี่ยม

นิติกร ชำนาญการ

0982963224

นางสาวประภัสสร ตรีพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

0843927511

นิติกร (อัตราว่าง)

 

จ่าเอกวรวิทย์ ภาณวัตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

0862362090

นายถนอม เค้ายา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

0847872084

นางสาวศิประภา โยธาภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

0868584031

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวพิชชาพร ปิกรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0981311613

นางสาวทิวาพร เทพจิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0998961793

นายสำเริง ปิกรม

พนักงานขับรถ

0625536872

นายคมสันต์ แก้วอาษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0878662168


 

นายสังคม ทับขวา

พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

0893956165

นายอัธชัย นามวิชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

0963083934

นายณรงค์ ฤทธิยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

0916837073

 

 

นางบังอร ประเสริฐศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

0626080228

...

...

 

...

...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

งานกิจการสภา

เรื่องเร่งด่วน

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

1061648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1028
2158
5627
1043115
30806
34792
1061648

Your IP: 162.158.163.82
2024-06-19 23:25