องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก และนายอำเภอบรบือ  ได้เห็นชอบประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ63

# Title Version Description Size Hits Download
p1 382.41 KB 24 Preview
p11 14.20 MB 18 Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page