ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะเดาบ้านหนองโก หมู่ที่9 กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,200เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page